Profesor Staniłsaw Starzycki, IHAR Radzików. Pod jego ochronnymi skrzydłami mogłem się rozwijać jako genetyk i hodowca grochu.

Profesor Staniłsaw Starzycki, IHAR Radzików. Pod jego ochronnymi skrzydłami mogłem się rozwijać jako genetyk i hodowca grochu.