Profesor Stig Blixt, w tym czasie nr 1 genetyki grochu na świecie. Odwiedzał mnie sekretnie w Stacjach Hodowli Roślin w drugiej połowie lat 70-siątych.

Profesor Stig Blixt, w tym czasie nr 1 genetyki grochu na świecie. Odwiedzał mnie sekretnie w Stacjach Hodowli Roślin w drugiej połowie lat 70-siątych.