1982. Z profesorem Gerardem Marxem, czołowym amerykańskim genetykiem grochu. Ówczesne, niby nowoczesne, niskopienne odmiany wyglądały pięknie tylko podczas kwitnienia. Potem wszystko wylegało.

1982. Z profesorem Gerardem Marxem, czołowym amerykańskim genetykiem grochu. Ówczesne, niby nowoczesne, niskopienne odmiany wyglądały pięknie tylko podczas kwitnienia. Potem wszystko wylegało.