Stacja Hodowli Roślin Prusinowo, 1978. Rozmnożenia polowe materiałów matecznych pierwszych odmian niskopienno-wąsolistnych.

Stacja Hodowli Roślin Prusinowo, 1978. Rozmnożenia polowe materiałów matecznych pierwszych odmian niskopienno-wąsolistnych.