Struktura łanu nowoczesnej formy niskopienno-wąsolistnej. Kanada, 2008.

Struktura łanu nowoczesnej formy niskopienno-wąsolistnej. Kanada, 2008.